Пълна гаранция 7 години за топлоизолацията

Топлоизолацията, изпълнена качествено, естествено върви с голяма гаранция. Не сме единствената фирма, даваща големи гаранции за топлоизолация, но сме от малкото, просъществували 18 години. Ние стоим здраво в бранша и гаранциите при нас са истински.

Седемгодишната гаранция за топлоизолация важи за отстраняване на деформации, вследствие пропуски в работата на изпълнителя:

- падане на части от или цялата изолация,

- изронване на мазилка.

Топлоизолация с гаранция 7 години
Топлоизолация с гаранция 7 години